به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درهمايش بصيرت كه به همت بسيج اداري كارگري شهرستان ميبد درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارشد ضمن خيرمقدم آغازامامت حضرت ولي عصر (عج) و سي وسومين سالروزپيروزي انقلاب اسلامي را تبريك گفت وافزود : انقلاب اسلامي تحول عظيمي درتاريخ بشريت به وجودآورد وزمينه رهايي انسانها ازروح شرق ماركسيست و غرب متكبررا فراهم ساخت

 رجايي درادامه با بيان اينكه انقلاب اسلامي همه حيات استكباررا با چالش مواجه ساخته است برهوشياري وبصيرت مردم درصحنه هاي مختلف تاكيد كرد وافزود : انقلاب اسلامي راه پرافتخارخود را با اهداف متعالي به پيش مي برد و تا انتها درمسيرراه ولايت محكم واستوارخواهيم ايستاد

سيد جلال اميني كارشناس سياسي ازمشهدمقدس هم دراين همايش ، اطاعت كامل ازولايت ، ايمان ومعنويت و بصيرت ديني وسياسي را سه شاخص ملت بزرگ ايران درمقابله با فتنه گران و مبارزه با استكباربرشمرد
وي درادامه تصريح كرد : بايد با حفظ وحدت وانسجام جريانات انحرافي مهارو ولايت فقيه درجامعه تبيين شود
اين كارشناس سياسي گفت : يكي ازامتيازات بسيج و بركات انقلاب اسلامي دشمن شناسي است وبايد دراين راستا ازآرمانها وپيامهاي امام راحل كه مي فرمودند آمريكا شيطان بزرگ وام الفساد عالم است غافل نباشيم
اميني دربخش ديگرازسخنان خود گفت : امروزبا پيشرفت روزافزون نظام اسلامي ، بيداري اسلامي وتحولات منطقه وشكل گيري جنبش وال استريت درجهان شاهد اميدواري دوستان انقلاب اسلامي ونگراني دشمنان هستيم واستكباربراي دست اندازي وايجاد سرعت گيري درمسيرانقلاب سناريو وطراحي هاي جديدي را عليه انقلاب دنبال مي كند
وي تصريح كرد : استكباربا تشديد تحريم هاي بين المللي وفشارهاي سياسي ، تشديد فشارها درمسئله هسته اي با ارائه گزارش به دبيركل آژانس ، تغييرموازنه استراتژيك درمنطقه با توجه به شكست هاي مكرردرافغانستان ، عراق ، جنگهاي 33 روزه و22 روزه و ايجاد بي ثباتي داخلي دركشور به دنبال راه اندازي فتنه جديد است
اين كارشناس سياسي خاطرنشان كرد : همانطوركه دشمن درطول 33 سال با شكست هاي پي درپي مواجه شده وناكام مانده است ؛ ملت بزرگ ايران با برخورداري ازبصيرت لازم وتجهيزات و پيش روقراردادن سه شاخص مهم يعني اطاعت ازولايت ورهبري ، ايمان ومعنويت و بصيرت ديني وسياسي ازاين مسيرهم عبورخواهندكرد و همچنان ناكامي دشمنان ادامه خواهد داشت
اميني درادامه با اشاره به درپيش بودن انتخابات برحضورپرشور، انتخاب آگاهانه ، اطاعت ازولايت فقيه ، حركت درمدارقانون و مراقبت ازتوطئه دشمنان تاكيد كرد

وي تصريح كرد : بايد با مشورت با افراد مورد اعتماد ، مطابقت دادن با شاخص هاي مورد تاكيد امام ورهبري ، مطالعه گذشته وحال كانديداها ، بررسي وضعيت افراد نسبت به تحولات وجريانات انحرافي واينكه چه افرادي ازآنها پشتيباني مي كنند فرد شايسته ولايق را به مجلس فرستاد

آدرس کوتاه :