فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجايي فرماندارميبد درجلسه آموزشي وتوجيهي اعضاي شعب اخذ راي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان ميبد گفت : وظيفه همه مسئولين واعضاي شعب اخذ راي فراهم كردن بسترحضورحداكثري مردم درپاي صندوق هاي راي وبرگزاري انتخابات سالم ، قانونمند وبي حاشيه است
فرماندارميبد

رجايي افزود : شما عزيزان به عنوان اعضاي شعب اخذ راي بايد مردم فهيم ، بصيروآگاه را براي خلق حضورحماسي وكم نظيردرتاريخ ايران اسلامي كمك كنيد .چرا كه دشمنان با تمام توان خود درصدد اند انتخابات سرد وبي روح  را ازايران اسلامي دررسانه هاي خود  نشان دهند

وي تصريح كرد : ملت فهيم ما با حضورحماسي ، پرشوروشعوردرجمعه 12 اسفند پاي صندوق هاي راي همه نقشه هاي دشمنان را نقش برآب خواهندكرد
فرماندارميبد خاطرنشان كرد : به طورقطع يقين حضورحماسي ملت علاوه برتقويت اميد ونشاط علاقمندان به ايران اسلامي درمنطقه خواهد شد بلكه تاثيرات خود را درقلب امريكا و اروپا هم خواهد گذاشت
رجايي افزود: با انتخابات جمعه 12 اسفند ايران اسلامي ، انشاالله ملت بزرگ ايران با حضورحماسي وبي نظيريك تودهني مجدد ومحكمي را به دهان استكبارورژيم صهيونيستي خواهند زد
فرماندارميبد تصريح كرد : ملت ما قدراين الطاف الهي را خواهند دانست و براي استحكام نظام وحفظ عزت وعظمت انقلاب با شناخت عميقي كه نسبت به كانديدا ها دارند اصلح ترين را انتخاب وبه مجلس خواهند فرستاد
وي درادامه توصيه ها وتذكرات لازم را نسبت به برگزاري انتخابات با شكوه ،سالم وقانمند به اعضاي شعب اخذ راي خاطرنشان كرد و افزود : بايد دقت لازم را براي حضورباشكوه مردم و سالم وقانمند انجام دهند
رجايي با اشاره به دكترين انقلاب اسلامي درجهان معاصر گفت : امام آمد و انقلاب اسلامي و حكومتي را به دنيا عرضه كرد  كه ماهيت دين وحكومت برگرفته ازارزشهاي الهي است كه به دنبال بالندگي سرفرازي و سربلندي انسان هاست
وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي مايه عظمت اسلام درعالم هستي شد گفت : همه نگاههاي عالم اسلام ومستضعفان به حضورگسترده مردم ايران درانتخابات است وبايد با حضورمقتدرانه بذراميد ونشاط را درملت هاي آزاده جهان زنده كرد
فرماندارميبد با تحليل سياسي منطقه وغرب،  به حضور85 درصدي مردم درسال 88 ومقايسه آن با حضور44درصدي درغرب پرداخت وافزود : انقلاب اسلامي هم انسان را به خدا نزديك مي كند وهم متكي به راي ونظرمردم است
رجايي دربخش ديگرازسخنان خود به دوره قبل ازانقلاب اسلامي پرداخت وافزود : كشوري كه قبل ازانقلاب كاملا وابسته به آمريكا بود وفقر درسراسرايران بيداد مي كرد وازبيمارستان ، دانشگاه ، زيرساخت هاي آب ، گاز، برق ، مخابرات و راه خبري نبود و حوادث غيرمترقبه جان ومال بسياري ازهموطنان را مي گرفت امروزبه بركت امام راحل ، شهدا ء ومقام معظم رهبري عليرغم جنگ ، تحريم وفشارهاي مختلف درعلوم وفناوري هاي پيشرفته دنيا جزء كشورهاي برترجهان ومنطقه هستيم
آدرس کوتاه :