فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه توجيهي نمايندگان فرمانداردرستاد انتخابات شهرستان با بيان اينكه نمايندگان فرمانداردرستاد انتخابات بايد همه تلاش وهمتشان فراهم كردن بسترهاي لازم براي انتخابات باشكوه وسالم باشد گفت : وظيفه نمايندگان فرمانداردربرگزاري انتخابات باشكوه ، قانونمند وسالم يك وظيفه حساس ، حياتي ، سرنوشت سازوشرعي است
فرماندارميبد

محمدرضا رجايي تاكيد كرد : همه نمايندگان فرمانداربين خود وخداي خود بايد همه هم وغمشان بدون كمترين طرفداري درروزانتخابات ، مديريت انتخابات باشد و با احساس مسئوليت درطول انتخابات درصحنه حاضرومراقبت ونظارت كنند

فرماندارميبد درادامه تصريح كرد : كشورما يك نظام برگرفته ازاحكام الهي ومتكي به راي ونظرمردم است كه مشروعيت اش را ازارزشهاي الهي ومقبوليت اش را ازراي ونظرمردم گرفته است
رجايي توطئه هاي دشمنان واستكبارجهاني را درضربه زدن به نظام اسلامي خاطرنشان كرد وافزود : استكباربا بكارگيري همه ابزارهاي رسانه اي خود درصدد نااميد كردن مردم وجلوگيري ازحضورحداكثري مردم پاي صندوق هاي راي است اما قطعا ملت فهيم و هوشيارايران اسلامي درجمعه 12 اسفند بارديگربا حضوربا شكوه خود درانتخابات دست رد به سينه استكباروشيطان بزرگ خواهند زد
وي با بيان اينكه همه انقلابيون و مستضعفان عالم نگاهشان به جمعه 12 اسفند ايران است گفت : با حضورحماسي وكم نظيرمردم درپاي صندوق هاي راي ، حركت هاي اسلامي قوي تروبا برنامه ترجلو خواهد رفت و جنبش 99 درصدي وال استريت ومخالفت هاي مردمي حكومت سرمايه داري غرب بيشترخواهد شد
گفتني است : 58 شعبه اخذ راي درشهرستان ميبد وجود دارد كه 44 شعبه آن ثابت و 14 شعبه سيارويك شعبه هم براي اقليت ها درنظرگرفته شده است تا راي مردم را درروزجمعه 12 اسفند ماه جمع آوري نمايند

    

 

 

 

آدرس کوتاه :