فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درمصاحبه با خبرنگارواحد خبردرميبد با اشاره به انتخابات مجلس نهم در12 اسفندماه سال جاري گفت : ستاد انتخابات شهرستان ميبد همه تمهيدات وتدابيرلازم براي برگزاري انتخابات باشكوه در12 اسفندماه را فراهم كرده است
فرماندارميبد

محمدرضا رجايي تشكيل كميته هاي اطلاع رساني ، كارگروههاي دانشجويي ، روحانيون وكارگري ، تشريح جايگاه ممتازمجلس ونقش برجسته آن درپيشبرد برنامه هاي كشور، دعوت ازنخبه گان وفعالين سياسي را بخشي ازفعاليت هاي انجام شده درميبد بيان كرد

وي افزود : براي  برگزاري انتخابات سالم ، قانونمند و كاملا رقابتي ميان نامزدها و حضورحداكثري مردم درپاي صندوق هاي اخذ راي تلاش شده است
فرماندارميبد تصريح كرد : تجربه تاريخي نشان داده است  كه مردم به اهميت حضورخود درانتخابات واقفند به ويژه دراين شرايط حساس كه حضورحداكثري درجهت تقويت جبهه اسلام درمقابل جبهه استكباربسيارارزشمند خواهد بود
رجايي درادامه گفت : درشهرستان ميبد 58 شبعه اخذ راي وجود دارد كه 44 شعبه ثابت و 14 شعبه سيارمي باشد همچنين يك شبعه سيارهم براي اقليت هاي زرتشي درنظرگرفته شده است
وي خاطرنشان كرد : همانطوركه شهرستان ميبد دربسياري ازشاخص ها دركشورواستان حرفي براي گفتن دارد ؛ دربرگزاري انتخابات و حضورحداكثري هم چنين خواهد بود  
آدرس کوتاه :