در این کلیپ دستاوردهای چهل‌ساله مردم انقلابی میبد در حوزه کار و صنعت به نمایش درآمده است.
آدرس کوتاه :