فتوکلیپ افتتاح وکلنگ زنی پروژه های هفته دولت در شهرستان میبد را در ادامه ببینید.