پس از 180 سال؛


بخشداری مرکزی میبد گفت: پس از 180 سال مدفون شدن آسیاب آبی گیلون شهرستان، این اثر تاریخی شناسایی و در حال احیاست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "محمدجواد احمدی" بخشدار مرکزی میبد گفت: پس از 180 سال مدفون شدن آسیاب آبی گیلون میبد، این اثر تاریخی در بخش مرکزی شناسایی و در حال احیاست.

محمدجواد احمدی افزود: عملیات خاک‌برداری، جستجو و شناسایی دیواره‌ها، راهرو در دست اقدام است.

احمدی با اشاره به اینکه این اثر با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی و اداره میراث فرهنگی شهرستان بازسازی و احیاء می‌شود، تصریح کرد: این آسیاب در عمق 30 متری زمین و دارای تونلی به طول 90 متر هست.

بر اساس شواهد موجود این آسیاب متعلق به دوران باستان است که تاکنون وجود چاه چهارگوش آن حکایت از دوره ساسانی را دارد.