اوقات شرعي


اذان صبح 04:40
طلوع آفتاب 06:09
اذان ظهر 12:49
غروب آفتاب 19:31
اذان مغرب 19:48
نیمه شب 00:09

Text to Identify